1. Inmatning
2. Kontroll
3. Betala

Jag anmäler mig till SFL Hockey Skillingaryd 2021

Avtal för lägret

1) Anmälan ska ske efter godkännande av målsman.

2) Anmälan är bindande och avanmälan är endast möjlig till i anmälan angivet datum. Vi återbetalar anmälningsavgiften endast om du blir sjuk eller skadad och kan uppvisa läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker att du inte kan medverka vid lägret. Intyget skall ha inkommit till oss en vecka före lägret startar. Vid avanmälan behåller vi 350 kr i administrativ avgift.

3) Fotografering och filmning kommer att ske under lägret i syfte att dokumentera samt att marknadsföra lägret i framtiden. Du som målsman/lägerdeltagare har ansvaret att själv vara uppmärksam på detta och vill du/ni inte finnas med på bilder ligger ansvaret hos er att meddela fotografen detta samt själv vara observant på de sociala medier om det läggs ut något som inte är önskvärt att då meddela utgivaren om att den ska ta bort bilden eller redigera filmklippet.

4) Varje deltagare som är med på lägret bli medlem i SFL-gruppen ”Läger och Event”.

5) Vi tar din anmälan till lägret som en indikation på att du vill veta mer om Sport for Lifes övriga läger och verksamhet. Därför kommer du i och med anmälan att kostnadsfritt få Sport for Lifes digitala nyhetsbrev varannan månad om du inte meddelar oss annat.

 


Kostnad för lägret är 3950kr. Avgiften betalas in före 20 juni..

Om ni är flera syskon från samma familj på lägret får ni syskonrabatt. Rabatten är på 350 kr och fås av syskon två, tre osv. Alltså inte för den första.

Sista anmälningsdag är 20 juni. Lägret har dock begränsat antal platser.

Betalningen sker via bankgiro, i sista steget får du exakt information om hur detta går till.

Alla som deltar på lägret blir medlem i SFL-gruppen ”Läger och Event”. Medlemsavgiften är inkluderad i lägeravgiften.

Din anmälan är bindande om du inte avanmäler dig före den 31 mars. Återbetalning görs endast om du blir sjuk eller skadad och kan uppvisa läkarintyg . Vi behåller dock 350 kr i administrationsavgift.

Som deltagare måste du godkänna avtalet för lägret och din målsman måste ha godkänt att du åker på lägret. Du kan läsa avtalet genom att klicka på texten nedan.